* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Zajíc

jíst jeho maso rozhádáš se s přítelem

přejet ho na silnici konečně si v klidu vychutnáš své zasloužené štěstí

vidět ho kličkovat pevně drž své štěstí, chce ti uletět

vidět ho panáčkovat budeš spokojený s vývojem událostí

zastřelit ho budeš účastníkem menší dopravní nehody

Zákaz

kouření v ničem si nenecháš poradit

mluvení rád bavíš celou společnost

vstupu proč se ještě vnucuješ

porušit ho vyhýbej se neznámým výrazům

vyslovit ho mluv tak, aby ti každý rozuměl

Zákazník

být jím zaváháním se připravíš o získané výhody

obsluhovat ho umíš perfektně mluvit

urazit ho někdy si nevidíš do úst

Zákeřník

odhalit ho spíš s jedním okem otevřeným

vidět ho připrav se na velké leknutí

Zámečník

být jím stále tě chtějí odlákat od tvého úmyslu

vidět ho při práci hlavou zeď neprorazíš

Zámek

bydlet v něm obdržíš velký finanční obnos

vidět krásný neváhej a splň vyslechnuté přání

vidět v plamenech budeš velmi vysoce hodnocen svým nadřízeným

Zamilovanost

být sám zamilovaný na malé zklamání rychle zapomeneš

vidět jiné užívej si klidu v rodině

Zamknout

auto nepodléhej únavě

dveře někdo tě donutí začít cvičit

skříň bojíš se zlodějů

ústa nikdy neprozradíš svěřená tajemství

Zápalky

hledat jsi otrokem své závislosti

po jedné zapalovat neustále si s něčím musís hrát

vidět odhalíš poklad netušené ceny

Zápasit

s dítětem bojíš se stáří

s neznámou osobou doplatíš na svou slabost

s přítelem zármutek ze ztráty blízké osoby

se zvířetem za dobrotu se ti odvděčí podvodem

s ospalostí ubíjí tě každodenní stereotyp

Zápisník

najít něčí své tajemství si nech pro sebe

ztratit svůj vyzradíš důvěrné sdělení

Zármutek

mít svůj klid máš nade vše rád

vidět někoho zarmouceného štěstí v neštěstí

Záře

jasná a blízká budeš žít v blahobytu

vzdálená nepřestávej doufat

pohasínající problémy budou stále narůstat

Zásnuby

ohlásit neváhej nezištně pomoci potřebnému

slavit o svou radost se poděl s přáteli

zrušit dlouho vybíráš, pozor abys nepřebral

Zastavárna

mít vlastní všechno přepočítáváš na peníze

navštívit jí tvá lež vyjde najevo

vidět jí rozluč se se svobodou

Zástěra

mít hedvábnou tvou tíseň zaplaší veselá píseň

najít jí tvá práce bude po zásluze odměněna

oblékat jí udělený trest se změní v odměnu

prát jí odolej svodům a zachovej si čisté svědomí

Zastřelit

sebe budeš po uši zamilovaný

někoho jiného nečeká tě radostná budoucnost

Zatčení

být zatčen nebezpečí se snaž včas vyhnout

vidět někoho zatýkat nikdo ti nechce dodat odvahu

sám někoho zatknout drž se svých zásad

Zatmění

měsíce odhalíš nevěru partnera

slunce na čas podlehneš bolesti