* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Mládí

být mladý jsi nadmíru ješitný

vidět jiné mladé lidi děti ti budou působit jen radost

náhle omládnout jsi snílek

Mladík

líbat ho budeš dlouho mladý

vidět ho svou pílí dojdeš k bohatství

Mlat

vidět prázdný bohatá úroda

vidět s obilím úspěchy v podnikání

vidět s prázdnou slámou za mnoho práce malá odměna

Mléko

kozí máš pevné zdraví

kravské zlepšení zdraví

koupit budeš se radovat

nalévat pěkná domácnost

nadojit tvá práce bude vysoko oceněna

nést velké zisky

pít je dobře, že šetříš

rozlít zbrklostí si způsobíš problémy

vidět přetéct máš kolem sebe tajné nepřátele

mít mateřské v prsou budeš bohatý

Mlít

obilí dobře investuješ své úspory

kávu návštěva z ciziny

ořechy někdo tě právě teď pomlouvá

pepř špatné zprávy

Mlha

v cárech přemýšlej a řešení objevíš

stoupající velké starosti

klesající konečně se dočkáš klidu

hustá a neproniknutelná jsi docela bezradný

Mlýn

větrný svěřená tajemství si nech pro sebe

vodní nepromarni svůj čas

opuštěný duševní nemoc v rodině

vidět v plamenech tvé šance se rychle zmenšují

Mlynář

být jím spokojený život

mluvit s ním ne každý snese holou pravdu

vidět ho polopravdami klameš mnoho lidí

Mlýnek na kávu

slyšet jeho zvuk požij všechnu svou sílu a protivenství překonáš

vidět ho budeš čelit velkému nebezpečí, které pro tebe bude mít zlé následky, pokud ho svou pevnou vůlí a silou nepřekonáš

Mlýnské kolo

dostat se pod něj někdo tě podvádí

slyšet klapat brzo získáš mnoho peněz

vidět točit se tvá láska je stálá

Mlýnský kámen

vidět lstí chceš dosáhnout svého

sedět na něm neřídíš se poctivými úmysly

Mnich

být jím jsi příliš samotářský

mluvit s ním nikdo nemá čas vyslechnout tě

vidět ho spokojenost v životě

Moc

chtít mít vyhledáváš hádky

mít sám přílišné sebevědomí škodí

cítit moc někoho jiného nerad se podřizuješ

Močál

brodit se jím hledej svou vnitřní sílu

vidět

moc úsilí a malý zisk

vidět v něm někoho viděná osoba onemocní

vidět vyschlý vydal ses špatným směrem

zapadnout do něj přibudou ti starosti