* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Fermež

cítit její vůni není všechno zlato co se třpytí

kupovat smrt člena rodiny

pracovat s ní hrozí nemoc z nachlazení

vařit ji nebezpečí úrazu

Festival

být na něm jako host dáváš přednost neřesti a radovánkám před povinnostmi k rodině

připravovat jej máš před sebou dobré časy

vystupovat na něm po celý život budeš nesamostatný

Fialky

cítit jejich vůni máš moc bujnou fantazii

darovat přej štěstí i druhým

dostat dostaneš se do nevhodné společnosti

vykopávat je s kořenem tvé zdraví je chatrné

mít na hlavě věneček z nich uvitý jednání na úřadě proběhne k tvé spokojenosti

nosit připevněné na oděvu přátelé se od tebe odvrátí pro tvou neskromnost

trhat štěstí v lásce

vázat do kytice měj rozum a méně hazarduj se svým zdravím

vidět na jarní louce kvést dočkáš se štěstí

vidět zvadlé milovaná osoba tebou pohrdá

Fíky

darovat štěstí v lásce

dostat tvoje láska je jednostranná

jíst syrové vlivní přátelé ti zajistí velký zisk

jíst vařené nebo pečené všechny své snahy bohatě zúročíš

trhat máš dobré srdce

vidět zelené na stromě nesuď tak přísně

vidět zralé na stromě připadáš si zbytečně starší než jsi

vidět povadlé ztráta důvěry nadřízených

Fíkovník

vidět vzrostlý někdo se postará o tvoji ostudu před rodinou

vlastnit na svém pozemku lidé tě budou ctít a milovat

Fíkový list

vidět jej nauč se odpouštět

trhat jej nestyď se za svou cudnost

Film

vidět v kině čeká tě dobrá budoucnost

kupovat film do fotoaparátu menší neshody v rodině

Filosof

být jím hádky v rodině

mluvit s ním těžkosti v podnikání

Firma

mít vlastní neslibuj co nedokážeš splnit

Flašinet

slyšet hrát uslyšíš špatnou zprávu

vlastnit jdeš do nuzných let

Flaška

plná veselá zábava

prázdná pro hloupost je zbytečné se zlobit

pít z ní někdo to s tebou nemyslí dobře

rozbíjet je jdeš do bídy

Flétna

sám na ni hrát trápení v lásce

slyšet hrát někoho jiného někdo se snaží tě podvést

Flotila

vidět ji v blízkosti přístavu přítel ti svěří své manželské problémy

vidět ji plout velmi rychle nerozhoduj se ukvapeně

vidět ji při bouřce hrozí ti nebezpečí