* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Strach

mít nové starosti dopadnou na tvou hlavu

potlačovat dlouhý čas se budeš prát s bídou

vyvolávat jsi namyšlený a nemáš být na co

Strašidlo

dělat nepřeháněj to s fantazií

odehnat odvaha ti zachrání život

vidět potká tě neštěstí

Stráž

držet budeš slavit slavnou svatbu

končit měj svůj majetek v pořádku

začínat odhalíš překážky na své cestě

vidět ve strážní budce někdo ti nabídne protekci

Strážník

být jím připadáš si málo důležitý

mluvit s ním po sluníčku přichází většinou bouřka

vidět ho hádkou nic nevyřešíš

Strážný anděl

mluvit s ním pobavíš se ve velké společnosti

vidět ho hledáš ochranu před očekávaným útokem

Strom

zelený výhra v loterii

suchý nedoufej v úspěch

kvetoucí máš před sebou klidné dny

hořící ztratíš kontakt s milou osobou

opadaný někdo zmaří tvé naděje

lézt na něj moc si troufáš

spadnout z něj nenech se vyprovokovat výsměchem

třást jím jistý úspěch

sedět na něm nezneužij moc, kterou získáš

sedět pod ním někdo tě požádá o vyřízení vzkazu

sázet ho pracuj na své budoucnosti

kácet ho není důvod všechno předčasně vzdávat

Strouhat

jablka protivit se osudu není nic platné

křen budeš plakat

někomu na prstech mrkvičku ukaž posměváčkům, že máš na víc

Střelba

vidět někoho střílet vybral sis výhodný cíl

sám střílet milá zpráva

z pistole budeš vtažen do hádky

z pušky sousedi si na tebe budou ztěžovat

slyšet výstřel včas rozpoznáš hrozící nebezpečí

Střepiny

chodit po nich tvé zdraví je vážně ohroženo

vidět je konec dobrý, všechno dobré

zametat je osud je ti nakloněn

Student, studentka

být jím máš důvod ke spokojenosti

vidět ho získáš přítele na celý život

vidět jich mnoho najednou stýská se ti po mládí

Studna

bez vody starosti tě neopustí

s čistou vodou vyhlídky na úspěch

s kalnou vodou nečeká tě nic dobrého

čerpat z ní vodu nepoznáš bídu a hlad

pít z ní vodu je vhodný čas uzavírat obchody

kopat jí najdeš lépe placené zaměstnání

něco do ní házet vyslechneš upřímné vyznání

spadnout do ní všechno hezké už máš za sebou

vidět jí přetékat velké finanční ztráty

vidět jí uvnitř domu potká tě velké neštěstí

s ozdobným kováním někdo tě obdaruje

Stuha

dlouhá hodně se zadlužíš

krátká nežij nad své poměry

našívat jí na něco nové přátelství tě bude dlouho těšit

odměřovat jí dobře ti zaplatí za tvou práci

s nápisem smutná zpráva

vázat jí neodmítej nabízené přátelství

vidět jí snadno se seznamuješ s novými lidmi

bílá svatba v blízkém okolí

černá úmrtí v rodině

červená tanec je tvým koníčkem a posedlostí

modrá prožíváš věrnou lásku

zelená nadějné vyhlídky

žlutá se zlobou se těžko bojuje

Stůl

prázdný nebudeš mít peněz nazbyt

prostřený čekej milou návštěvu

sám prostírat brzy zbohatneš

sklízet z něj nádobí očekávaný zisk nepůjde do tvé kapsy