* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Sluha

být jím bojíš se ponížení

nechat se od něj obsluhovat zbytečné mrzutosti

vidět ho máš rád své pohodlí

Sluch

bystrý neposlouchej co není určeno pro tvé uši

slabý hledej příčinu své osamělosti

ztratit neumíš se soustředit

Sluky

jíst zbohatneš

vidět začni hledat nové zaměstnání

střílet užiješ si cestování

Slunce

jasně svítící dej se do podnikání a budeš úspěšný

krvavé tvá odměna bude větší než očekáváš

s měsícem současně na obloze hádky bez příčiny

schované za mraky tvé obchody nepůjdou dobře

vycházející získáš pevné postavení v zaměstnání

zapadající budeš si užívat důchodového věku

Slunečnice

vidět kvetoucí na poli budeš milovat nemilován

ve váze domov je ti vším

zvadlé je konec nadějím na lásku

Sluneční paprsky

prudké najdeš milou společnost

silné užívej si života plnými doušky

šikmé někdo ti chce uškodit

Slunečník

otevřený v nouzi ti někdo cizí pomůže

zavřený přítel podpoří tvé úmysly )

Službu

odmítnout jsi samolibý

požadovat stále si potřebuješ dokazovat svou domnělou nadřazenost

prokázat budeš bojovat se závislostí

Služka

být jí děti tě nebudou poslouchat

najmout jí někdo tě podezřívá

vidět jí budeš se právem zlobit

Slzy

potlačovat potlačené emoce bývají původcem onemocnění

prolévat stále se nedokážeš zbavit strachu

vidět radost bez konce

Smetiště

stát na něm nepodléhej mrzutosti

vidět přítel tě bude obdivovat

Směnka

odmítnout jí proplatit budeš dlužit velké peníze

platit jí tvé obchody mají nadějné vyhlídky

vystavit jí nic nebereš vážně

Smetana

pít jí budeš se těšit dobrému zdraví

vidět jí nečekané dědictví

Smetí

vynášet ukliď i ve své mysli

vidět velkou hromadu znásobíš svůj majetek

stoupat na kopec smetí problémy v rodině