* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Stébla

trávy ztráta se obrátí v zisk

slámy nechceš se vzdát bezcenných tretek

Sténat

sám žene tě vpřed silná touha

slyšet někoho někdo tě tajně miluje

Stezka

nad vodou nepřátelé hledají tvou slabinu

široká štěstí je přede dveřmi

úzká tvé city jsou vážně ohroženy

rovná každému hleď zpříma do očí

klikatá budeš se muset vyrovnat se ztrátou

kamenná jdeš po trnité cestě

travnatá po pádu tě ukonejší vlídná náruč

Stín

vlastní čekají tě dny plné úzkosti

někoho jiného nedávej najevo strach

jít v něm včas vycouváš z neuspokojivého vztahu

Stodola

plná rozmnožíš svůj majetek

prázdná marně si děláš naději na vytouženou lásku

Stopa

sledovat jí utkáš se s nepřítelem

zanechávat jí jsi nepoučitelný ve své naivitě

jít v něčích stopách hlodají v tobě pochybnosti

Stoupat

do kopce ještě máš nárok na lásku

v postavení jsi zahleděný sám do sebe a nevnímáš nic kolem sebe

mírně pozvolný obrat k lepšímu

prudce strmý vzestup předchází prudkému pádu

sám jsi individualista

s někým každý ti snadno vnutí svůj názor

Stožár

velmi vysoký půjdeš vždy přímou cestou

vztyčovat nejsi spokojený se svým životem

s vlajkou připadáš si jako vítěz