* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Ústa

malá neboj se zapojit do hovoru

velká koho si pustís blízko k tělu, ten tě zneužije

úzká na chvíli zapomeň na svou přísnost

smyslná někdy je dobře použít vlastní rozum

Ústřice

jíst raduj se z těhotenství

objednávat přihodí se něco mimořádného

otevřít prázdnou rozluč se s tajným přáním

Uší

oslí zachováš se hloupě

souměrné tvého přítele potká mimořádné štěstí

hodně velké kroť svou žárlivost

zakryté rukama někdo tě neprávem nařkne

znetvořené projdeš utrpením

tahat se za ně pokusíš se vyhnout povinnostem

mýt si je jsi stále oblíbenější

Útěcha

dávat jí najdeš nové přátele

přijímat jí někdo ti pomůže v nouzi

žádat jí jsi úplně bezradný

Útěk

sám utíkat vyhneš se nebezpečí

vidět někoho utíkat zatížíš své svědomí

Útok

sám vykonat tvá čest je ohrožena

vidět takové vzrušení jsi ještě nezažil

plánovat zloba tě zcela ovládne

Utopit

se nebudeš šťastný ve svém manželství

vidět někoho s lakomcem není lehké vyjít

Útrata

udělat jí vyrovnej své pohledávky

zaplatit jí zůstaneš úplně sám

Uzda

držet jí pevně v rukách všechno máš pod kontrolou

upustit jí sám sobě neodpustíš ani nejmenší chybičku

Uzdravení

své věř své šťastné hvězdě

někoho jiného nebuď sobecký

Uzel

rozvázat pevná vůle ti pomůže odolat nástrahám

zavázat příčina tvých pochybností bude brzy objasněna

Uzenina

jíst jí svého miláčka už nikdy neuvidíš

připravovat jí snadno se vyrovnáš se ztrátami

vidět jich mnoho příjemně se pobavíš v milé společnosti

Úžina

proplouvat jí nic se nemá přehánět

vidět jí stále se za někoho schováváš

Užovka

leknout se jí tvá láska je ohrožena

vidět jí na kameni tvá láska přežije všechna úskalí