* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Duch

mluvit s ním nemoc

vidět jej někdo tě svádí ke hříchu

vidět je za závěsy vyvaruj se nerozvážnosti ve svém jednání

slyšet jej promluvit máš kolem sebe zlo

slyšet je klepat na dveře nečekané problémy

snít o duchovi rodičů hrozí ti nebezpečí

Duchovní

být jím nebuď tolik namyšlený

hádat se sním nemoc v rodině

mluvit s ním čeká tě mnoho námahy

poslat pro něj k umírajícímu marně se snažíš překonat zákeřnou chorobu

vidět ho podřízení tě nemají rádi

Dukáty

dostat naděje umírá poslední

mít v kapse budeš se mít dobře

najít budeš mít štěstí v lásce

platit jimi dočkáš se požehnaného věku

vidět rozsypané na stole okolí si tě bude vážit

vidět jak se taví ztratíš náklonnost nadřízeného

slyšet zvonit jisté zbohatnutí

Dům

bořit sám vlastním úsilím se vyšvihneš ze dna vzhůru

kupovat čeká tě blahobyt

opravovat všechny problémy se vyřeší

opustit jsi zvýhodněn v podnikání

pokrývat jeho střechu ztráty na majetku

procházet prázdný tvé naděje se nikdy nevyplní

stavět štěstí v lásce

uklízet moc podléháš svým citům

vidět bořit souseda postihne škoda na majetku

vidět nový máš nepokojnou duši

vidět hořící prodělečné obchody

vidět prázdný tvé přání se nevyplní

vidět s prasklinami hádky se sousedy

vidět hodně zchátralý bez rozvahy sám sebe o všechno připravíš

vidět zřítit se nemoc blízké osoby

Dunaj

plavat v něm pozvání na svatbu

pít z něj vodu budeš středem pomluv

vidět ho změna ve způsobu života

Dusit se

vidět se tak zlá zpráva je na cestě k tobě

vidět někoho jiného čekej nepříjemnosti na úřadech

Důstojník

být jím nikdo si tě nebude vážit

vidět jej toužíš po obdivu přátel

Duše

mít v sobě duši někoho jiného cizí člověk tě potěší

vidět ji opouštět tvé tělo marníš svůj čas v nereálném plánování

Důtky

kmitající ne každý je připraven slyšet pravdu z tvých úst

zkrvavěné ublížil jsi neprávem blízké osobě

Dýka

být jí zraněn milý dárek

mít ji v ruce při souboji nad soupeři zvítězíš na celé čáře

vidět ji každého překonáš

vytrhnout ji někomu z ruky své nepřátele můžeš přemoci

Dým

být v něm zahalen nedej na rady nepravých přátel

nízký máš plno pochybností

vysoký překážky překonáš

Dýmka

darovat ji přijdeš na podvod

dostat ji problémy v podnikání

koupit ji hlídej si své zdraví

kouřit z ní jsi důmyslný v podnikání

nacpávat ji tabákem jen rozvahou zabráníš domácím hádkám

rozbít ji nikdo tě nedostihne

ztratit ji chraň své štěstí

vidět ji zlé znamení

Dynamit

mít z něj strach buď stále ve střehu, nepřítel číhá

vidět explodovat čekají tě vysoké pocty

Dveře

bušit na ně zhoršení tvých poměrů

otevřené cizí člověk tě přátelsky přijme

skřípající nemilí hosté

v plamenech získáš nové přátele

vysazené z pantů přítel ti špatně poradí

vstoupit do nich odhalíš zdroj pomluv

vstoupit do nich v noci domluvíš si tajnou schůzku

vycházet jimi ven ztráta v podnikání

vidět vycházet z nich jiné změna v plánu nebude přínosem

zavřené obchodní kontakty s nesympatickými lidmi

zamykat staneš se účastníkem bitky