* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Hovězí maso

jíst uvařené z problémů si musíš pomoci sám

jíst s někým čekej obrat k lepšímu

vidět krvavé a syrové dej víc na své pocity

vidět zkažené konflikt v rodině

Hovno

šlápnout do něj velká výhra v loterii

vidět dostaneš peníze

Hrabě

být jím dočkáš se potupy

mluvit s ním poctivou prací dojdeš cti

Hrábě

kupovat je své problémy vyřešíš velmi rychle

stoupnout na ně a udeřit se o násadu nadřízený tě právem pokárá

vidět je položené v trávě rád poroučíš jiným

vidět jiné hrabat budeš mít upřímnou radost ze štěstí přítele

hrabat sám v práci spoléhej výhradně na sebe

rozbité někdo překazí tvé plány

Hračka

dostat ji před dárcem buď ve střehu

darovat ji máš kolem sebe upřímné přátele

koupit ji nedokážeš udržet peníze

rozbít ji málo si vážíš svého zázemí

ztratit ji včera není dnes

Hrad

bydlet v něm hrozí ti nebezpečí

vcházet do něj nenadálé dobrodružství

vidět na kopci někdo tě ochrání

vidět plný loupežníků velké úsilí tě bude stát uchránění majetku

vidět v obležení neočekávané silné zážitky

zamykat jeho bránu nepůjde vždy všechno podle tvého přání

Hradby

stát na nich tvá láska je věrná

stavět je působíš velmi nejisté

bourat je máš sebevědomí na rozdávání

Hrách

jíst tvé konání je špatně pochopeno

sít máš dobré zázemí

vidět kvetoucí úspěšné podnikání

vidět sbírat zbohatneš

vidět sušený budeš mít velké bohatství

vidět konzervovaný ještě si počkáš na splnění nadějí

Hranice (mezi něčím)

stát na ní sám sobě ubližuješ svým chováním

vyměřovat ji u pozemku vše sám urovnáš

vidět ji v mlze čekej nepříjemnosti a problémy

Hranice dřeva

stavět ji přijdou lepší časy

zapálit ji nevěř každému

vidět ji hotovou velké úspěchy v životě

vidět ji v plamenech dej pozor na falešné přátele

vidět pobořenou z trouchnivého dřeva vážná nemoc v rodině

Hráz

jet po ní na koni svou odvahou vše překonáš

stát na ní svou rozhodností překonáš nástrahy

stavět ji neriskuj a dočkáš se zisku

bořit ji překážky překonáš

opravovat ji nebezpečí se ti vyhne

celá dobré znamení

protržená zlé znamení

Hrazda

sám na ní cvičit hrozí ti nebezpečí

vidět cvičit jiné odhalíš podvod