* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Dvojčata

mít sám velká rodinná sešlost

vidět zdravá štěstí v rodině bude stále narůstat

vidět nemocná zklamání v rodině

Dvorec

knížecí vidět pozor na nástrahy nepřátel

mít jej velké dědictví

selský vidět sám sklidíš plody své práce

vidět s upravenými budovami usilovnou prací zbohatneš

vidět zanedbaný někdo tě ošklivě pomluví

Dvorní dáma

být jí doplatíš na svou pýchu

mluvit s ní pokora není na místě

vidět ji toužíš po lepším postavení

vidět ji se sluhou čekej starosti

vidět ji v blahobytu budeš jmenován do vysoké funkce

Dvoukolák

tlačit jej nečekaná návštěva zmaří tvé plány

nakládat jej pozor na nemoc

Džbán

darovat chceš ublížit příteli bez zjevného důvodu

dostat někdo s tebou má zlé úmysly

kupovat myslíš na lumpárny

mít nikdy už nebudeš muset počítat výdaje

rozbít velké nepříjemnosti si způsobíš sám

vidět uklizené uslyšíš příjemné novinky

vidět přetékající někdo má zájem na tvém štěstí

vidět prázdné chovej se lépe ke svým přátelům

pít z nich víno pevné zdraví a dobrá nálada

pít z nich zkažený nápoj zklamání příjemných očekávání

Džem

jíst ho příjemné překvapení

vařit ho spokojený rodinný život

Džus

nalévat ho máš poctivé úmysly

připravovat ho přítel tě chce využít

pít hořký ztráta cennosti

pít sladký se svým životem budeš spokojený

rozlitý pozor na skrytého nepřítele

zkažený věnuj víc času rodině

Ďábel

honosně oblečený budeš obětí důmyslné lsti

mluvit o něm máš důvod bát se příštích dnů

mluvit s ním falešní přátelé tě podrazí

tančit s ním pokušení odolej za každou cenu

vidět jej čeká na tebe velké pokušení

milovat jej máš zlé úmysly

utíkat před ním boj se sám sebe

smějící se potkáš upovídanou ženu

vidět prchajícího konečně vyřešíš rodinné spory