* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Hrb

sám mít konečně budeš ve výhodě

vidět na někom menší zisk

Hrdlička

slyšet ji tvá láska bude upřímně opětována

vidět ji na stromě smíří se s nepřítelem

zabít ji skončíš za mřížemi

Hrdlo

mít bolavé zadluží se

mít zdravé postup v zaměstnání

podříznout si je tvá láska je opětovaná

vidět podřezané jsi milován jen pro peníze

Hrnčíř

mluvit s ním přechodné zhoršení poměrů

vidět ho při práci krátkodobé nebezpečí

Hrnek

rozbít tvé štěstí právě končí

vidět nový a čistý rozmnožení majetku

vidět špinavý a otlučený tvé naděje se nesplní

Hrob

dívat se do prázdného ztratí přátele a zůstaneš sám

dívat se do hrobu s rakví svým zbrklým rozhodnutím zkomplikuješ život

příteli

být do něj vhozen své lásce odhalí své city

sám kopat tvá láska tě vyslyší

vidět otevřený někdo ti pomůže v nesnázích

vidět svůj něco tě potěší

sám zaházet dbej víc na své zdraví

Hrobař

být jím někdo si přeje tvou smrt

vidět ho příbuzní čekají na tvou smrt

Hrobka

mít ji smutné záležitosti budeš řešit

vidět ji pěknou špatné zprávy

vidět ji poškozenou smrtelná nemoc v rodině

Hrom

slyšet burácet nečekaná zpráva tě vyleká

slyšet provázený bleskem nenadálé neštěstí

slyšet provázený bleskem a následným požárem

tvé naděje se nikdy nesplní

Hromadný útulek

být v něm zlé časy končí

Hrozba

sám ji vyslovit někomu neprávem ubližuješ

slyšet ji čekej nepříjemné problémy

Hrozinky

kupovat začni šetřit na horší časy

jíst rozmíška se sousedy

Hrozny

dostat nová známost

jíst bílé neočekávaný zisk

jíst modré ztráta postavení

ochutnat nahnilé sám se ženeš do záhuby

trhat je rozchod s láskou

vidět zralé tvé zdraví je velmi pevné

vidět nezralé jsi rozpolcený

vidět lisovat nepolevuj ve svém úsilí a dojdeš cíle

Hrubost

slyšet mluvíš příliš tajemně

vyslovit chovej se rozhodně a nikdo ti neublíží

Hrušky

jíst tvrdé nesnáze v podnikání

jíst měkké jenom ty zbohatneš

jíst sladké a šťavnaté velký zisk

péct je na ohni povrchní vztah

setřásat se stromu úspěch v obchodě

trhat máš šanci uspět

vidět na stromě šťastný sňatek

vidět okousané vosami někdo na tebe plánuje podvod