* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů začínající na písmeno B.

Břečťan

sázet snaž se víc a vše se ti podaří

vidět rozrostlý po domě dolézá za tebou falešný přítel

zvadlý zrušení zásnub nebo svatby

Břeh

jít po něm láká tě cestování do dalekých zemí

ležet na něm budeš mít spokojený život

stát na něm nahý změny v životě

Břemeno

nést na zádech těžký úkol máš před sebou

odložit náhlý obrat k lepšímu

Břicho

být v něm uvězněn hlídej své štěstí

mít bolení břicha jsi nestřídmý v jídle

mít hubené nedojdeš klidu a pokoje

mít velké starosti tě brzy opustí

vidět velké na jiném dobře vyděláš

mít hladové vedeš příliš nákladný život

vlastní rychle rostoucí dojdeš zaslouženého uznání

Břitva

vidět ji hrozí ti nebezpečí

pořezat se jí potkáš svou lásku

brousit ji nejisté příjmy

stará a zrezivělá očekávej těžkosti v podnikání

Bříza

lézt na ni příjemná událost

vidět ji trest bude zasloužený

kácet ji jistá ztráta na majetku

Buben

slyšet hádky v zaměstnání

sám do něj tlouct braň se před úklady

vidět nikdo tě nesmí připravit o tvá práva

Budova

bořící se čeká tě mnoho překážek, ty je všechny překonáš

hořící někdo ti chce zkazit radost

rozestavěná čekají tě rušné dny

stavět ji jsi málo pracovitý

stěhovat se do ní tvá situace se zlepší

zchátralá budeš obětí pomluv

zařízená šťastné manželství

Bůh

bát se ho vše bude v pořádku

mluvit s ním budeš vést požehnaný život

modlit se k němu věř v lepší budoucnost

lát mu jisté neštěstí

vidět ho budete pod nadvládou partnera

uctívat ho budete litovat svých chyb

Buchty

jíst očekávej nepříjemnost

ulamovat ničíš si štěstí

péct přijde milá návštěva

Býk

běžící někdo tě pronásleduje

bílý dáváš přednost duchovnu před majetkem

bojovat s ním čeká tě utrpení

být jím povalen na zem tvoje láska je opětována

být jím trknut štěstí v lásce

koupit ho pohádáš se s partnerem

porazit jej na zem nebezpečí se ti vyhne

vidět ho buď opatrný, něco ti hrozí

zabít ho budeš žít v utrpení

Byliny léčivé

cítit jejich vůni jsi velmi ješitný

hledat jistý zisk

lisovat budeš potřebovat jejich sílu

sušit jsi příliš skromný

pít jejich odvary čeká tě dlouhý život

sbírat dlouhý život

Byt

najímat si ho výhra v loterii

mít krásný dlouhá spokojenost

mít chudý starosti přejdou, bude lépe

pronajímat ho pro sebe každá bouřka jednou skončí

stěhovat se zněj čeká tě nemilé překvapení

větrat v něm vážná nemoc

vidět svůj byt zdemolovaný nemoc nebo smrt

navštívit svůj bývalý byt dobrá zpráva

prohlížet cizí byt čekej změnu k lepšímu

opuštěný finanční ztráta