* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Hlodavec

vidět ho máš kolem sebe falešné přátele

Hloh

trhat jeho větve hleď víc dopředu než zpět

sbírat jeho plody zlepšení zdraví

vidět zelený naděje umírá poslední

vidět uschlý žádné dobré vyhlídky

Hloupost

sám dělat konečně dostaneš rozum

slyšet o ní budeš vysmíván

Hlubina

plout jí klidně dávej na sebe velký pozor

padat do ní špatná nálada vyústí v depresi

Hluchoněmý

být jím trápení s dětmi

vidět ho malá autorita v rodině

Hluchý

náhle ohluchnout náhlé nesnáze

chtít ho oslovit změň své stravovací zvyky

sám jím být hrozí velké zdravotní problémy se srdcem

Hluk

být jím probuzen uprostřed noci velké změny se ti nevyhnou

sám jej dělat neujdeš mrzutostem

slyšet jej konflikt v rodině

Hlupák

být jím přijdeš o peníze

mluvit s ním moc o sobě přemýšlíš

vidět ho nechtěj nemožné

Hmoždíř

darovat někomu uvažuješ jednostranně

dostat darem nezabývej se malichernostmi

koupit udělej radost blízké osobě

tlouci v něm něco neohlášená návštěva

vidět ho k cíli dojdeš až po dlouhé a těžké práci

Hmyz

bát se ho dlouhá a nepříjemná nemoc a lehčím průběhem

být jím bodnut někdo tě zle podvede

mít na sobě pěkný zisk

mít v uchu někdo proti tobě nepěkně intrikuje

mít v bytě využij možnost snadného výdělku

vidět lezoucí lidé kolem tebe ti nepřejí úspěch

vidět létat ve velkém množství menší ztráty

vidět blechy a šváby někdo ti nepřeje úspěch

Hnáty

vidět hádka s přítelem

Hněv

sám se hněvat hádky v rodině

v hněvu demolovat své věci způsobíš zranění příteli

vidět někoho rozhněvaného žiješ příliš odloučen od světských radovánek

Hnis

omývat jej z rány máš dobré srdce

sám jej vymačkávat z rány nemoc v rodině

vidět vytékat z rány neshody s partnerem

Hnízdo

shodit se stromu brzký sňatek

prázdné dlouho budeš v cizině pobývat

vidět hadí hnízdo čekají tě zlé časy

vidět s ptáčaty málo se věnuješ své rodině

vidět s velkými ptáky výhra v loterii

vidět s vajíčky budeš mít mnoho dětí

vidět vosí ztráta majetku

stoupnout do vosího hnízda neúspěch v lásce

vybrat z něj vajíčka chystáš se někomu ublížit

Hnůj

být jím potřísněn neujdeš problémům

kravský vidět pevné zdraví

nakládat ne všichni přátelé to s tebou myslí dobře

vidět ho hromadu máš zajištěn život v bohatství

vidět naložený na voze nemoc blízké osoby

Hnus

cítit k někomu zveličuješ neshody s okolím

hnusit se někomu nepříjemnosti se ti nevyhnou