* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Násep

stát na něm nezklam důvěru přátel

vidět vysoký nové překážky s vypětím sil překonáš

vidět pobořený každá překážka se dá obejít

Naslouchat

někomu budeš se potýkat s nenávistí

za dveřmi někdo tě pronásleduje

Nástraha

padnout do ní tvé obchody se rozhýbou

sám jí chystat

rád volíš postranní cestičky

Nástroj

hudební ošklivé zážitky tě čekají

lékařský dobře vybírej své přátele

optický brzy poznáš kudy se dát

Nátěr

provádět snaž se vyhnout velkým zklamáním

bílý přijde velká ztráta

černý opustí tě přítel

červený přijmi právě vyřčené pozvání

modrý budeš se veselit

zelený máš naději na zlepšení svých poměrů

žlutý tvá žárlivost je na místě

Náušnice

darovat přemýšlej o svých citech

dostat říkej nahlas co si myslís

koupit svou ješitností si zkomplikuješ život

najít budeš se těšit ze zisku

nosit někdo ti svěří své tajemství

vidět na jiném budeš potřebovat pevnou vůli

rozbít budeš se muset vyrovnat se zradou

ztratit hádka s milou osobou

Návrh

dát někomu tvoje svoboda je ohrožena

dostat od někoho máš kolem sebe falešné přátele

slyšet o nějakém je čas realizovat svůj plán

Návštěva

být nevlídně přijat hádka s přítelem

přijmout cizích lidí ocitneš se v nesnázích

přijmout přátelskou čekají tě radostné dny

přijmout lékaře někdo ti pomůže v nesnázích

vykonat ji sám budeš neprávem trpět

Nebe

jasné čeká tě dlouhý život

zamračené přijdou nové starosti

s červánky velké zdražování

s hvězdami všechno dokážeš

Nebožtík

být jím dlouhý život

mít ho doma pozvání na svatbu

nabalzamovaný nepříjemné překvapení

spouštět ho do hrobu výhodný sňatek ti zajistí bezstarostný život

Necky

plné je čas začít se spořením

prázdné jen málo rozmnožíš svůj majetek

děravé budeš se dívat jak ti odtéká štěstí

Nečas

být v něm musíš projít utrpením abys byl šťasten

vidět za oknem všechno se změní k lepšímu

Nečistoty

brodit se jimi hlavní cena v loterii

odklízet je vyhledáváš špatnou společnost

upadnout do nich samé štěstí na tebe čeká

Nedostatek

mít sám zase bude lépe

vidět něčí važ si svého majetku

pomoci v něm někomu nedávej tolik najevo své city