* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Pomáda

kupovat jí nesuď lidi podle vzhledu

vtírat si jí do vlasů první dojem je někdy rozhodující

na rty dobře se uvedeš

Pomatený

být sám sám si komplikuješ život

vidět jej nemáš dobré úmysly

Pomeranč

jíst splněné naděje tě potěší

trhat daleko půjdeš za svým štěstím

vidět jich mnoho na stromě láska tě potrápí

Pomlázka

dlouhá jsi přitažlivý pro osoby opačného pohlaví

krátká soustřeď se jen na svou práci

opentlená čeká tě milá povinnost

zlomená vyhledáváš ústraní

Pomluva

sám někoho pomluvit marně toužíš po úctě

slyšet pomluvu na sebe nedůvěřuj nikomu

slyšet pomluvu na někoho plýtváš časem na nepravých místech

Pomněnky

dostat je někdo ti slíbí věrnost

darovat je sám slíbíš věrnost

sázet je slib věrnosti dodržíš

vidět je ve váze odloučení od lásky

trhat je tvá láska ti něco tají

zalévat je dobře sis vybral životního partnera

Pomník

budovat vzácná návštěva

bourat marně se namáháš

stát u něj někdo si přisvojí tvé zásluhy

Ponocný

být jím mrzutosti v zaměstnání

vidět ho buď na sebe opatrný

slyšet ho volat varuj se pochlebníků

Popel

jít po něm marně toužíš po majetku

upadnout do něj ztráta veškerého majetku

vidět sypat vyslechneš smutný příběh

vybírat z kamen nemine tě dědictví

Poprava

být popraven budeš žít ve strachu

sám popravovat přemůžeš protivníka

vidět něčí hrozí ti zkáza

vidět opuštěné popraviště dočkáš se vysokých poct

Poprsí

vidět něčí každá zná tvou ješitnost

vidět vlastní pýcha předchází pád